Prijava Registracija

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Objava Zakona o dozvoljenoj gradnji 100m2 bazena bez građevinske dozvole (NN 68/13 od 07.06.2013)

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)
  • veličina pisma smanji veličinu pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
  • Ispis
  • Pošalji e-mail
  • My Great Web page

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012 i 55/2012) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011 i 81/2012) u članku 2. podstavku 1. točki 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – bazen tlocrtne površine do 100 m²,«. 

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade;«.

U stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata koja se gradi u skladu s posebnim zakonom;«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-04/10

Urbroj: 531-01-13-1

Zagreb, 27. svibnja 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_68_1360.html

Narodne novine 68/2013 objavljeno 07.06.2013.

.

Pročitano 6318 puta

Tko je Online

Imamo 9 gostiju i nema članova online